Fizetési megoldás
Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló

Vásárlási feltételek

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Felhasználónk, a Duna Medical Center Kft. (cégjegyzékszám: Cg.01-09-191967) (továbbiakban: „Duna Medical Center”) kijelenti, hogy a http://webshop.dunamedicalcenter.org/ webshop (továbbiakban: „webshop”) felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi jogszabályok teljes körű betartásával önállóan kezeli (továbbiakban: „Adatkezelő”). A Duna Medical Center külön adatfeldolgozót vesz igénybe tárhely szolgáltatás céljából: UNAS Online Kft. Cím: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az Adatkezelő saját technikai eszközeivel dolgozza fel.

Tájékoztatjuk, hogy amikor Ön a http://webshop.dunamedicalcenter.org/ webshopot (továbbiakban: „Webshop”) látogatja, eközben önkéntesen személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan leképződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől a webshopon elhelyezett űrlapok, regisztrációs formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét, email címét vagy más adatait, ha a webshop használata vagy termék vásárlása során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, illetve ha egészségügyi szolgáltatásai csomagjainkat kívánja megvásárolni. A regisztráció célja egészségügyi szolgáltatásnyújtás/vásárlás céljából történő hozzáférés, elérhetőség biztosítása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá webshopunk egyes tartalmi elemeihez.

Webshopunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen a különböző online shopok tartalmi és formai követelményeinek. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése kizárólag a webshopon megjelenített egészségügyi szolgáltatásoknak megvásárlásának szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info tv.”), illetve az Egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény hatályos törvényi rendelkezéseinek maradéktalan betartásával történjen. 

A webshop látogatásával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatai ellátásához, illetve az Ön által igénybe veendő egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férhetnek hozzá. A regisztrációs eljárás során megadott adatait kizárólag az abban megjelölt célra használjuk fel, és nem egyesítjük más forrásból származó adatbázissal.

A regisztráció során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Duna Medical Center bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá.

A Duna Medical Center az Ön személyes adatait - az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve - nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel. A regisztrációs eljárás során megadott adatokat a Duna Medical Center az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem hozza nyilvánosságra.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, továbbá Ön jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, illetve kérje azok törlését.

A felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő mindaddig jogosult kezelni, amíg a felhasználó - az adott felhasználói névvel - nem törli a regisztrációját. A törlés időpontja legkésőbb a felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10. munkanap. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy a felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a személyes adatokat a vonatkozó folyamatban levő eljárás időtartamára őrizni is.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön nem kíván élni annak lehetőségével, hogy a Duna Medical Center az Ön számára fontosnak tartott információról Önt e-mailben és/vagy SMS-ben értesítse, úgy a Duna Medical Center biztosítja az Ön részére a visszautasítás lehetőségét.

Amennyiben az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi a Duna Medical Center a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat gyűjthet kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra történő igénybevételre.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a regisztrációhoz kötött oldalak használata során Ön a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni.

A Duna Medical Centert a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli. A Duna Medical Center fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott téves, valóságnak nem megfelelő vagy pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem javítja ki, úgy a Duna Medical Center jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a felhasználó az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével/vásárlásával nem jogosult jóerkölcsbe, jogszabályba, nemzetközi egyezmény rendelkezéseibe vagy bármely egyéb internethez kapcsolódó normába vagy szokásjogba ütköző információt, adatot, üzenetet küldeni. A felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott adatokat jogosulatlanul nem használja fel, harmadik személynek nem hozza tudomására.

Jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatjuk, hogy felhasználóként jogérvényesíti lehetőségeit az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az info@dunamedical.com e-mail címen, illetve a Duna Medical Center Kft. Adatvédelmi Tisztviselője, Rédai Róbert, robert.redai@dunamedical.com.

További részletesebb Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatónkat kérjük, olvassa a https://www.dunamedicalcenter.org/hu/jogi-nyilatkozat elérhetőségen.

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy a Duna Medical Centert választotta! WebÁruházunkban történő vásárlásával kapcsolatban az alábbiakban összegezzük a legfontosabb tudnivalókat.

Megrendelés/Online vásárlás:

A Duna Medical Center WebÁruházában megvásárolható termékek éves díjfizetésűek. A Szolgáltatási díjat Megrendelő egy összegben, egy évre előre köteles megfizetni. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a szolgáltatás díja a Duna Medical Center bankszámlájára (Raiffeisen Bank: 12001008-01511677-00100005) megérkezzen. 


A szolgáltatási díj megérkezése után Társaságunk 15 napon belül a megfizetett szolgáltatásról számlát állít ki, amit elektronikusan a vásárlásnál megadott e-mail címre megküldünk.

A szolgáltatási díj megérkezését követően Munkatársunk a megadott elérhetőségek egyikén felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy a szolgáltatással kapcsolatos adminisztrációt elvégezze illetve az adatokat egyeztesse.

Szolgáltatás igénybevétele:

- A bejelentkezés folyamata


A vizsgálatokra minden egyes alkalommal csak előzetes bejelentkezés alapján lehet időpontot foglalni. A bejelentkezés a következők szerint történhet; call centeren keresztül (+36 1 790 7070), elektronikusan (info@dunamedical.com) vagy személyesen.

- Rendelés helyszíne

Szakrendelőnk és Sebészeti Központunk a Duna partján, a Millennium Városközpontban található, amely autóval és tömegközlekedéssel (2-es, 24-es villamos, buszok) is könnyen megközelíthető. Pácienseink részére ingyenes parkolási lehetőséget biztosítunk a Haller Gardens irodaházban (1095 Budapest, Soroksári út 32-34., behajtás a Szent Benedek utca felől). Parkolási igényét bejelentkezéskor kérjük, előre jelezze!


Szakrendelőnk és Sebészeti Központunk címe:

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.
Telefon: +36 (1) 790 7070
E-mail: info@dunamedical.com
Honlap: www.dunamedicalcenter.hu


Amennyiben bármilyen további kérdése lenne kérjük írjon nekünk az webshop@dunamedical.com vagy csomagok@dunamedical.com e-mail címre, vagy hívjon minket +36 (1) 790 7070 -es telefonszámon.

Üdvözlettel:

Duna Medical CenterWebáruház készítés